Erwin Thomasse © 2023

About

NL

Erwin Thomasse (Eindhoven, 1972) is als kunstenaar gefascineerd door patronen en verhalen die achter de oppervlakte van onze hedendaagse cultuur verborgen liggen. In zijn werk komen popcultuur, wereldgeschiedenis en politiek samen, waarbij toe-eigening of appropriation een belangrijke rol speelt en het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ wegvalt. Vanuit zijn achtergrond in de underground en straatcultuur-scene van de jaren ’80 heeft Thomasse een sterke visuele intuïtie ontwikkeld, waarmee hij tekens, symbolen en codes in het publieke domein en haar instituties op een speels-subversieve manier is gaan manipuleren. De afgelopen twintig jaar heeft de kunstenaar zich steeds verder ontwikkeld als kunstenaar in het autonome domein, en een oeuvre opgebouwd dat conceptuele vindingrijkheid steevast koppelt aan een heldere, rechtstreeks communicerende vorm.

Thomasse graaft als een visueel archeoloog diep in beeldcultuur en kunstgeschiedenis, op zoek naar momenten waarop beeld de potentie heeft om zowel ambiguïteit als verbeeldingskracht te ontwikkelen. Door processen van subtiele mutatie en transformatie produceert de kunstenaar krachtige visuele statements die de complexiteit van onze actualiteit becommentariëren. In onze huidige tijd, die wordt gekenmerkt door sociaal-politieke polarisatie en simplificatie, probeert hij onze blik te scherpen door onverwachte perspectieven te werpen op wat we denken te kennen. Het bekende wordt bij Thomasse nieuw, en het uitzonderlijke in het gewone gereproduceerd.

EN

As an artist, Erwin Thomasse (Eindhoven, 1972) is fascinated by patterns and stories hidden behind the surface of our contemporary culture. His work brings together pop culture, world history and politics, in which appropriation plays an important role and the distinction between “high” and “low” disappears. From his background in the underground and street culture scene of the 1980s, Thomasse has developed a strong visual intuition, with which he has begun to manipulate signs, symbols and codes in the public domain and its institutions in a playful-subversive way. Over the past 20 years, the artist has continued to develop in the autonomous domain, building a body of work that invariably pairs conceptual ingenuity with a clear, directly communicating form.

Like a visual archaeologist, Thomasse digs deep into visual culture and art history, searching for moments when images have the potential to develop both ambiguity and imagination. Through processes of subtle mutation and transformation, the artist produces powerful visual statements that comment on the complexity of our present reality. In our current times, characterized by socio-political polarization and simplification, he seeks to sharpen our gaze by casting unexpected perspectives on what we think we know. With Thomasse, the familiar becomes new, and the extraordinary reproduced in the ordinary.

About Erwin Thomasse

Exhibitions (solo & group)

2022
De Collectie is ...
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2022
Turn Panic Into Magic
Dat Bolwerck, Zutphen (group)
2021
Dwarsverbinding#1
Van Abbemuseum, Eindhoven (duo)
2019
Ooggetuigen van strijd. Goya, Beuys, Dumas
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2019
Turn Me On Turn Me Loose
The Retreat, Eindhoven (solo)
2018
Handelsmerken, Frontier Imaginairies No. 5
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2017
(NO)45
Onomatopee, Eindhoven (solo)
2016
Un á Un
Gemeentemuseum Helmond (research, concept)
2015
Neurolon
The Vincent Affair, Nuenen (group)
2015
Damaged Goods 3
KEVN, Eindhoven (group)
2014
Emotional Content
Auditorium Van Abbemuseum, Eindhoven (solo)
2014
Damaged Goods 2
KEVN, Eindhoven (group)
2013
Seek Merry Hell
MU, Eindhoven (group)
2013
Damaged Goods 1
KEVN, Eindhoven (group)
2012
Outside the Lines
De Fabriek, Eindhoven
2012
Welikeart
Westergasfabriek Amsterdam (group)
2011
Letterproeftuin
Rotterdam (group)
2010
38 Under par & 11 holes-in-one
Onomatopee, Eindhoven (solo)
2009
Robot magic and pantomime art
5MMuseum, Eindhoven (solo)
2009
Le Piek Noir
Dutch Design Week, Eindhoven (group)
2008
Project(OR) Art Fair
Art Rotterdam (solo)
2008
The Public EYE
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2007
The Hidden Elect
Galerie WEI, Eindhoven (solo)
2007
Timemachine
Dutch Design Week, Eindhoven (duo)
2006
Lamball Bakra
Mama, Rotterdam (group)
2006
Lighthearted Pleasure
Gallery Ebbesen Copenhagen (group)
2004
Betamaxxx Collective
TAG gallery, Den Haag
2003
Betamaxxx Collective
Ca$hrulez. MU, Eindhoven
2002
Betamaxxx Collective
Lo Life Street Massage. Art Center, Berlin
2001
Betamaxxx Collective
The King of Midgetgolf, Het Wilde Weten, Rotterdam
2000
Betamaxxx Collective
Crossfade. MU, Eindhoven
1999
De Verrassing
Galerie Peninsula, Eindhoven (group)
1998
Galerie Contempo
Kunstrai, Amsterdam (solo)

Publications

Geen berichten gevonden.

Texts

2020
De delicate kunst van debunking in een post-truth wereld
Manus Groenen
2018
Appropriations and cosmic coincidences (NL)
Xander Karskens
2018
Appropriations and cosmic coincidences (UK)
Xander Karskens
2016
Look Again. The Work of Erwin Thomasse
Nick Aikens
2012
Lust, Liberty & Teleportation
Michiel Hogenboom
2010
Experience Economy for Dummies and Dictators
Freek Lomme
2010
Sameness, differentials and the quantum physics of everyday
Claire Butcher