Erwin Thomasse © 2023

About

NL

Vanuit zijn achtergrond in de underground en straatcultuur-scene van de jaren ’80 heeft de Eindhovense kunstenaar Erwin Thomasse een sterke visuele intuïtie ontwikkeld, waarmee hij tekens, symbolen en codes in het publieke domein en haar instituties op een subversief-kritische manier is gaan zien en lezen.

Thomasse is als kunstenaar gefascineerd door verborgen patronen en verhalen die achter hedendaagse cultuur (en haar subculturen) schuilgaan. In zijn werk komen persoonlijke verhalen, wereldgeschiedenis en politiek vaak samen, waarbij toe-eigening (appropriation) een belangrijke rol speelt en het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ wegvalt. Thomasse graaft als een archeoloog diep in samenleving en kunstgeschiedenis op zoek naar intersecties tussen beeld en sociaal-politieke betekenis, om deze vervolgens te transformeren tot krachtige visuele statements die de complexiteit van onze actuele werkelijkheid becommentariëren. In onze huidige tijd, die wordt gekenmerkt door polarisatie, simplificatie en nuanceverlies, probeert hij de kijkersblik te scherpen door een kritisch spel te spelen met perspectiefwisseling, transformatie en mutatie. Het bekende wordt daarmee nieuw, en het uitzonderlijke in het gewone gereproduceerd.

EN

From his background in the underground and street culture scene of the 1980s, artist Erwin Thomasse has developed a strong visual intuition, with which he has come to see (and read) signs, symbols and codes in the public domain and its institutions in a subversively-critical way.

As an artist, Thomasse is fascinated by hidden patterns and stories that lie behind contemporary culture (and its subcultures). Personal stories, world history and politics come together in his work, in which appropriation plays an important role and the distinction between ‘high’ and ‘low’ disappears. Like an archaeologist, Thomasse digs deep into society and art history in search of intersections between image and socio-political meaning, and then transforms these into powerful visual statements that comment on the complexity of our present-day reality. In our current time, which is characterized by polarization, simplification and loss of nuance, he tries to sharpen the viewer’s eye by playing a critical game with perspective change, transformation and mutation. The known becomes new, and the exceptional is reproduced in the ordinary.

About Erwin Thomasse

Exhibitions (solo & groups)

2021
Dwarsverbinding#1
Van Abbemuseum, Eindhoven (duo)
2019
Ooggetuigen van strijd. Goya, Beuys, Dumas
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2019
Turn Me On Turn Me Loose
The Retreat, Eindhoven (solo)
2018
Handelsmerken, Frontier Imaginairies No. 5
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2017
(NO)45
Onomatopee, Eindhoven (solo)
2016
Un á Un
Gemeentemuseum Helmond (research, concept)
2015
Neurolon
The Vincent Affair, Nuenen (group)
2015
Damaged Goods 3
KEVN, Eindhoven (group)
2014
Emotional Content
Auditorium Van Abbemuseum, Eindhoven (solo)
2014
Damaged Goods 2
KEVN, Eindhoven (group)
2013
Seek Merry Hell
MU, Eindhoven (group)
2013
Damaged Goods 1
KEVN, Eindhoven (group)
2012
Ouside the Lines
De Fabriek, Eindhoven
2012
Welikeart
Westergasfabriek Amsterdam (group)
2011
Letterproeftuin
Rotterdam (group)
2010
38 Under par & 11 holes-in-one
Onomatopee, Eindhoven (solo)
2009
Robot magic and pantomime art
5MMuseum, Eindhoven (solo)
2009
Le Piek Noir
(dutch Design Week), Eindhoven (group)
2008
Project(OR) Art Fair
Art Rotterdam (solo)
2008
The Public EYE
Van Abbemuseum, Eindhoven (group)
2007
The Hidden Elect
Galerie WEI, Eindhoven (solo)
2007
Timemachine
(Dutch Design Week), Eindhoven (duo)
2006
Lamball Bakra
Mama, Rotterdam (group)
2006
Lighthearted Pleasure
Ebbesen Gallery Copenhagen (group)
2004
Betamaxxx Collective
TAG gallery, Den Haag
2003
Betamaxxx Collective
Ca$hrulez. MU, Eindhoven
2002
Betamaxxx Collective
Lo Life Street Massage. Art Center Berlin, Berlin
2001
Betamaxxx Collective
The Kind of Midgetgolf, Het Wilde Weten, Rotterdam
2000
Betamaxxx Collective
Crossfade. MU, Eindhoven
1999
De Verrassing
Galerie Peninsula, Eindhoven (group)
1998
Galerie Contempo
Kunstrai, Amsterdam (solo)

Publications

Geen berichten gevonden.

Texts

2020
De delicate kunst van debunking in een post-truth wereld
Manus Groenen
2018
Appropriations and cosmic coincidences (NL)
Xander Karskens
2018
Appropriations and cosmic coincidences (UK)
Xander Karskens
2016
Look Again. The Work of Erwin Thomasse
Nick Aikens
2012
Lust, Liberty & Teleportation
Michiel Hogenboom
2010
Experience Economy for Dummies and Dictators
Freek Lomme
2010
Sameness, differentials ad the quantum physics of everyday
Claire Butcher