Erwin Thomasse © 2023

erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-1

Repetitive Strain Injury

(2017-2018)

NL

Een serie kunstwerken die bestaat uit met stift geel gekleurde A4 vellen. Kleine abstracte monochrome tekeningen waarin de kunstenaar obsessief de worsteling met zijn creatieve proces tot uitdrukking brengt, en een nieuw startpunt voor zijn werk probeert te bereiken. De repetitieve handeling doet denken aan meditatie, maar ook aan obsessie en verslaving. Kunst als vorm van heling en verheffing, of juist een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. Kan een kunstenaar inspiratie ‘aanzwengelen’? Of is inspiratie überhaupt een overbodig concept?

Collectie Van Abbemuseum Eindhoven

EN

Thomasse displays one work from a series of A4 sheets colored with a yellow marker. They are small abstract works in which the artist compulsively expresses the struggle with his creative process and tries to reach a new starting point for his practice. The repetitive act is reminiscent of meditation but also of obsession and addiction. Art is shown as a form of healing and emancipation or as a way to escape reality.

Collection Van Abbemuseum Eindhoven

erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-1
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-2
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-3
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-4
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-5
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-6
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-7
erwin-thomasse-Repetitive-Strain-Injury-8
erwin-thomasse-repetive-strain-injury